Egil Henriksen ble Æresmedlem

Egil Henriksen ble på generalforsamlingen den 22.04.15 tatt opp som ny æresmedlemOslo Sjømannsfsforening.Egil har seilt som maskinist og han har vært medlem i foreningen fra 2002. Han har fra første dag deltatt aktivt i alle foreningens gjøremål. Fra 2005 til 2009 satt han som styremedlem i foreningen og som viseformann fra 2009 til 2011. I 2013 ble han på nytt valgt til nestleder, (viseformann) et verv han fortsatt har.

 
Egil har vært en ildsjel i det frivillig dugnadsarbeid og han har lagt ned utallige timer med arbeid på huset. Da foreningen i 2014 innstallerte heis i gården var det helt naturlig at han ledet dette arbeidet og han har således spart foreningen for store beløp som byggeleder i perioden. I bokprosjektet Sjøens Kvinner deltok Egil med stor interesse og mange gode løsninger.
 
Vi gratulerer Egil Henriksen som et verdig medlem i foreningens "æresklubb".