Ny formann i Oslo Sjømannsforening

 

17.mai tale i OSF 2022.

Kjære medlemmer med famile og øvrige tilstedeværende.
Det er for meg en stor ære som nyvalgt formann, å holde 17.mai talen her i OSF.
Vi har hatt 2 år med 17.mai tørke pga pandemien og dagen idag blir ekstra viktig. Barnetoget har aldri vært større og vi har alle sett frem til dette, og hvilket vær vi har fått.
Feiringsformen kan vi takke Bjørnstjerne Bjørnson for da han blir regnet som grunnleggeren av barnetoget og hyllest til flagget. 17.mai feires idag over hele verden hvor det finnes nordmenn.
Europa har vært vært preget av fred siden Balkan konflikten ble løst, men med Putins invasjon av Ukraina kom tankene om 2.verdenskrig frem. Det å angripe sitt broderfolk på den måten som Russland har gjort hadde knapt noen forventet. Det paradoksale er at invasjonen har forent det frie Europa som før invasjonen så ut til å bli splittet. Etter at Finland og Sverige ønsker å gå med i Nato ser vi endelig et samlet Norden Fredsdagen 8.mai var det kransepåleggelse, på Bygdøyneset og tradisjonen tro la OSF sin krans på minnesmerke for våre falne Krigsseilere.
Pr idag har vi under 10 gjenlevende krigsseilere i Norge. Meg bekjent er ingen av OSF sine krigsseilere i live, og jeg er glad for at de ikke får oppleve en ny krig i Europa.
Min far Kapt Peder Alvenes som også var medlem i OSF, seilte ute under hele krigen. På hans vakt som 2. styrmann ble M/T Stigstad, torpedert den 21. februar 1943 midt i Atlanteren. Tre av kameratene forsvant i dypet. De øvrige 34 klarte seg, og seilte 700 n.m i en livbåt beregnet for 20 personer, med fribord på 8 tommer. Målet var østkysten av Irland hvor en fiskebåt tok de opp. Etter en kort rekreasjon for å komme til hektene var Liverpool stedet hvor de fleste av besetningen fikk ny hyre på nytt skip.

Under krigen seilte alle norske skip under Nortraship og jeg vil i denne talen oppdatere dere på Nortraships historie og behandlingen av krigsseilerne.
Der henger det, flagget som erstattet rederiflaggene på den norske flåten under 2. verdenskrig. Vårt flagg ble donert til OSF av Kapt Hornburg et mangeårig medlem hos oss.
Nortraship ble elablert som et norsk statsrederi etter den tyske invasjonen av Norge i april 1940. Norge var før dette et nøytralt land og norske sjøfolk hadde fra krigsutbruddet i 1939 fremforhandlet betydelige krigsrisikotillegg
Den 5. juni 1940 ble det undertegnet en avtale hvor Nortraships hyrer ble redusert og mellomlegget ble plassert i et fond som skulle brukes for de seilene og fallende etter krigen.
Avtalen trådte i kraft fra den 1. juli og var på grunn av forholdet til britene ment å holdes hemmelig derav den uoffisielle betegnelsen «Nortraships hemmelige fond». Den var imidlertid ikke mer hemmelig enn at det ble vist til fondet; blant annet i argumentasjonen i forbindelse med hyrenedsettelsen.
Etterhvert ble innbetalingene kjent blant sjøfolkene, og etter krigen krevde mange å få ut pengene. En aksjonskomité av krigsseilere ledet en langvarig politisk kamp om hvordan midlene skulle brukes.