Generalforsamlingen i OSF 2017.

Oslo Sjømannsforenings 171. ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 26.04.2017. Det ble registrert 51 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2016 og styrets budsjetter for 2017 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Reidar Skotgård, leder (ny)
  • Jan Erik Øverbye, nestleder (ny)
  • Svein Gundersen, styremedlem
  • Erna Slora, styremedlem
  • Lars Kjellerød, styremedlem (ny)
  • Gustav Vig, varamedlem (ny)
  • Bengt Malm, varamedlem (ny)

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen og valgkomiteen. Møtet avsluttet med stormsuppe, som er vår tradisjonelle middag ved generalforsamlingen.