Generalforsamling 10. april.2024

Oslo Sjømannsforenings 178 ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 10.april 2024. Det ble registrert 34 fremmøtte medlemmer, samt 2 fullmakter. Regnskapene for 2023 og styrets budsjetter for 2024 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Ivar Olsen, formann
  • Birger Liavåg, nestformann
  • Johan Middelthon, styremedlem
  • Harald Kjelsvik, styremedlem
  • Arne Haug, styremedlem
  • Stig Solheim, vara
  • Magnar Eide, vara

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen, valgkomiteen og OSF Stiftelse.