Bygdøy 8. mai 2018

Ved minnehøytideligheten ved Krigsseilermonumentet den 8. mai la Jan Ørner ned krans for krigsseilerne, Bjørg Schinrud for enker etter krigsseilere og Jan Erik Øverbye for Oslo Sjømannsforening. Ine Eriksen Søreide og Hans Herman Horn holdt flotte taler. Sjømannskoret deltok sammen med representanter fra Forsvaret, Maritimt Museum m.fl.