Generalforsamlingen 2022

Oslo Sjømannsforenings 176.ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 27.april 2022. Det ble registrert 38 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2021 og styrets budsjetter for 2022 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Per Morten Alvenes, leder 
  • John Vestby, nestleder 
  • Monica Cloetta, styremedlem
  • Irene Standnes, styremedlem 
  • Svein Gundersen, styremedlem
  • Bjørn Richard Gutterud, varamedlem 
  • Johan Middelthon, varamedlem 

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen, valgkomiteen og OSF Stiftelse. Avtroppende leder Ivar Olsen takket for seg og for godt samarbeid i styret og til alle de medlemmer som frivillig gjør en innsats i foreningen, og fikk i retur blomster og applaus fra de tilstedeværende. Når Olsen nå går av som leder er han en av de med lengst fartstid som leder av Oslo Sjømannsforening.

Marion Carlmar og Torodd Lauritzen er fra i dag innvalgt som æresmedlemmer i foreningen. (se egen artikkel).

Generalforsamlingen ble avsluttet kl 18:00 med Stormsuppe, som er vanlig servering ved generalforsamlingen.