Generalforsamling 19. april 2023

Oslo Sjømannsforenings 177.ordinære generalforsamling ble avholdt i foreningens lokaler den 19.april 2023.Det ble registrert 33 fremmøtte medlemmer. Regnskapene for 2022 og styrets budsjetter for 2023 ble gjennomgått og godkjent. Valgkomiteens forslag til nytt styret ble vedtatt. Styret ser fra nå av slik ut:

  • Per Morten Alvenes, leder 
  • John Vestby, nestleder 
  • Monica Cloetta, styremedlem
  • Johan Middelthon, styremedlem
  • Svein Gundersen, styremedlem
  • Bjørn Richard Gutterud, varamedlem 
  • Brynjuf Brynjulfsen, varamedlem 

Det ble videre foretatt valg av nye representanter til kontrollkomiteen, valgkomiteen og OSF Stiftelse.

Æresmedlemskap for Arne Bjørnerud ble godkjent av generalforsamlingen.